Konferencija 2017

ZAKLJUČCI

Konferencija „Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju“, u organizaciji Srednje škole za ekonomiju, pravo i administraciju – EPA, održana je 5. aprila 2017. godine, u Zadužbini Ilije M. Kolarca, uz učešće 76 nastavnika osnovnih i srednjih škola, predstavnika ministarstava, stručnih udruženja, društava i privrednika.

Prateći program konferencije bila je izložba malih školskih robota i arduina, koje su, u holu Kolarčeve zadužbine prikazali učenici ETŠ „Nikola Tesla“, „Politehnika“-škola za nove tehnologije, NVO „Nauči me“ iz Niša i predstavnici osnovnih škola koje su uključene u rad organizacije „Kliker“ u okviru projekta „Bitka za znanje“ Fondacije B92.

Nakon pozdravne reči v.d. direktora škole Nevene Sarić Pavlović, konferenciju je otvorila državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije, Tatjana Matić. Gospođa Matić istakla je da je podsticanje primene novih tehnologija u obrazovanju jedan od prioritetnih strateških ciljeva. Takođe je naglasila da je posebno važno podizanje digitalnih kompetencija nastavnika. Uvodno predavanje na konferenciji imala je Snežana Marković, savetnik za IKT ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja je govorila o mreži podrške nastavnicima u razvijanju digitalnih kompetencija.

Nakon izlaganja i diskusija, na konferenciji „Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju“ izdvajaju se sledeći zaključci:

- Digitalizacija društva je u toku, odvija se u svim aspektima svog delovanja i podrazumeva intenzivnu primenu informaciono-komunikacionih tehnologija. Da bi osoba bila spremna za život i rad u digitalnom društvu i sposobna da prati njegov napredak, neophodno je da bude funkcionalno digitalno pismena i spremana da svoje digitalne kompetencije dalje gradi. Mladi ljudi, učenici koji odrastaju u društvu koje napreduje u skadu sa tehnološkim razvojem, u svakodnevnom su kontaktu sa IK tehnologijama. Oni jesu digitalno spretni ali nisu u dovoljnoj meri kompetentni da savremenu tehnologiju koriste svrsishodno a ne samo za zabavu.

- Škola je mesto koje učenike treba da osposobi za život i rad u savremenom društvu. Da bi škola mogla da obavi ovu svoju funkciju potrebne su promene u obrazovnom sistemu. Neophodna je sistemska podrška nastavnicima kroz mrežu podrške, obuke, stručne skupove i radionice na kojima će kroz dobre primere iz prake nastavnici dobiti neophodna znanja, motivaciju i ideje za primenjivanje IKT u nastavi.

- Uvođenjem informatike kao obaveznog predmeta u osnovnoj školi i adekvatnim definisanjem sadržaja predmeta, tada stečena digitalna znanja i razvijeno logičko razmišljanje mogli bi se dalje graditi kroz korišćenje savremenih tehnologija u svim predmetima.

- Važna je podrška koju nastavnici u nedovoljnoj meri dobijaju od uprave škole i kolega. Organizovanjem školskih projekata, koje bi vodili motivisani i obučeni nastavnici uz saradnju kolega, nastavnika različitih predmeta ojačala bi se horizontalna disemenacija znanja i ideja među nastavnicima jedne škole, što bi pomoglo jačanju škole u celini. Kreativni časovi sa upotrebom savremenih tehnologija i dalje su rezultat rada izuzetnih pojedinaca. Uprava škole je ta koja treba da podrži i podstakne kreativnog pojedinca da bude nosilac promena u svojoj sredini.

- Multidisciplinarni pristup nastavi i učenju posebno bi doprineo razvoju međupredmetnih kompetencija kod učenika, što osigurava kvalitet stečenih znanja i povezivanje sadržaja različitih predmeta. IK tehnologije ovakav način učenja čine dinamičnijim, bržim i interesantnijim učenicima, jačajući i njihove digitalne kompetencije i omogućavajući im sticanje funkcionalog znanja potrebnog za aktivnu društvenu ulogu koja ih očekuje.

- Tehologija koja se koristi u školi ne mora biti najsavremenija da bi poslužila svrsi. Za kreativnu nastavu uz upotrebu IKT-a potrebna su osnovna sredstva: interet i uređaj kojim se može pristupiti internetu. Važno je da nastavnik ima motivaciju, ideju i dobar plan kako da tehnologije svrsishodno primeni da bi nastava bila efikasnija a učenik aktivan učesnik u nastavnom procesu.

- Angažovanjem učenika kao resursa u primeni savremenih tenologija u procesu nastave, razvijaju se dobre navike kod učenika, da savremenu tehnologiju koriste svrsishodno, a ne samo za zabavu. Podstiče se razvoj njihovih sposobnosti mišljenja, kritičkog razmišljanja, uči ih da rade u timu, da planiraju, da iniciraju i da stiču veštine potrebne za budućnost.

 

U Beogradu, 3. maj 2017.

 

Programski odbor Konferencije

 

Podeli
Pozovite nas!