• Program
 • Gimnazija-IT smer

GIMNAZIJA – IT SMER

it profil

 

 

Važno obaveštenje: Prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita za IT smer je u toku! Prijavite se na sledećem LINKU.

Nastavni plan i program IT smera gimnazije odgovara savremenim zahtevima koji se postavljaju u procesu obrazovanja mladih ljudi. Pored opštih obrazovnih vrednosti koje se karakteristične za gimnaziju, pridaje se pažnja obrazovnim potrebama iz oblasti računarstva i informatike. Nastavni plan i program IT smera gimnazije pruža odličnu pripremu za studije i dalje usavršavanje, ali i primenu stečenih znanja i veština nakon završene srednje škole!

 • Predmet Programiranje i programski jezici i Napredne tehnike programiranja, sa Diskretnom matematikom kao osnovom, pruža učenicima osnovna, kao i napredna znanja o korišćenju različitih programskih jezika i kreiranju računarskih programa. Upoznavanje sa principima i tehnikama objektno orijentisanog programiranja, učenicima omogućava da samostalno izrađuju jednostavnije programe, postavljaju i rešavaju probleme iz oblasti objektno orijentisanog programiranja i da sa lakoćom prate druge predmete u kojima se koriste objektno orijentisani jezici.
 • Računarski sistemi i Operativni sistemi i računarske mreže upoznaju učenike sa različitim operativnim sistemima, njihovim funkcionisanjem, hardverom računara i mrežama i mrežnim okruženjem.
 • U okviru predmeta Modeli i baze podataka obrađuju se različite vrste baza podataka. Učenici će ovladati kreiranjem kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i načinima pristupa podacima preko upitnika korišćenjem ključnih reči.
 • Računarstvo i društvo je nastavni predmet koji se na teorijskom planu bavi odnosom društva i računarskih tehnologija, potrebama i zavisnosti društvenog razvoja od računarskih tehnologija i mogućnostima primene računara u savremenom društvu.
 • Кroz četvorogodišnji program predmeta Primena računara, učenici će ovladati korisničkim programima različitih namena. Obrada teksta, rad sa brojčanim podacima, obrada fotografija, crtanje, komponovanje muzike i izrada prezentacija samo su neke od izučavanih oblasti!

 

Po čemu se naše odeljenje IT smera gimnazije izdvaja?

 • INDIVIDUALAN RAD

 • AKTIVNO UČENJE

 • INOVACIJE U NASTAVI

 • RAZVOJNO OCENJIVANJE

 • BEZBEDNO OKRUŽENJE

 • BOGATE VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 • PRIJATNA ATMOSFERA

U radu primenjujemo postojeće nastavne planove i programe koje je propisalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA GIMNAZIJU ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

 

Redni broj I OBAVEZNI PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED  
razr. čas. nast. nas. u blok u god razr. čas. nast. nas. u blok u god razr. čas. nast. nas. u blok u god razr. čas. nast. nas. u blok u god razr. čas. nast. nas. u blok u god
nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje godišnje
Т V Т V Т V Т V Т V Т V Т V Т V T V
 1 Srpski jezik i književnost 4   148     3   111     3   111     4   132     502    
 2 Strani jezik 2   74     2   74     2   74     2   66     288    
 3 Istorija 2   74     2   74                         148    
 4 Geografija 2   74     2   74                         148    
 5 Muzička kultura 1   37                                   37    
 6 Fizika 2   74     3   111     3   111     4   132     428    
 7 Hemija 2   74     2   74                         148    
 8 Fizičko vaspitanje 2   74     2   74     2   74     2   66     288    
 9 Matematika 5   185     5   185     5   185     5   165     720    
 10 Diskretna matematika           2   74                         74    
 11 Biologija                     3   111     3   99     210    
 12 Psihologija                     2   74               74    
 13 Likovna kultura                     1   37               37    
 14 Sociologija                                2   66     66    
 15 Filozofija                               2   66     66    
 16 Primena računara 1 2 37 74     2   74     2   74             37 222  
 17 Programiranje 2 3 74 111   2 3 74 111     3   111 30           148 333  
 18 Računarski sistemi 2   74                                   74    
19 Operativni sistemi i računarske mreže           2   74                         74    
20 Objektno orijentisano programiranje                     1 3 37 111             37 111  
21 Baza podataka                      1 1  37 37    1 2  33 66    70 103  
22 Programske paradigme                                 3   99     99  
23 Veb programiranje                                 2   66     66  
II IZBORNI NASTAVNI PREDMETI 1   37     1   37     1   37     1   33     144    
1 Građansko vaspitanje/ Verska nastava 1   37     1   37     1   37     1   33     144    
  Ukupno А: 33 1221 33 1221 33 1221 33 1089 4752
Podeli
Pozovite nas!