• O školi
  • Nastavnici

Nastavnici

 

Nastavničko veće naše škole čine visokoobrazovani, stručni, licencirani i vrlo kreativni nastavnici. Posvećivanje pažnje i rad sa svakim učenikom podjednako je ono što bismo izdvojili kao njihov najveći kvalitet. Napredak koji učenici ostvaraju tokom školske godine se redovno prati i analizira. Naši učenici su naš prioritet!

 

Poznato je da nastavnici nisu tu samo da prenesu znanje, već i da, uz roditelje, vaspitavaju i oblikuju mlade ljude - buduće akademske građane. Naši nastavnici kroz program ličnog i socijalnog razvoja, posete različitim institucijama od značaja i brojne vannastavne aktivnosti, rade na razvijanju kreativnosti, kritičkog mišljenja i talenata učenika, odnosno oblikuju kompletne ličnosti!

 

Mislimo da je važno da se đaci osećaju sigurno u školi i da mogu da se oslone na svoje nastavnike. Zbog toga naši učenici, a i roditelji, uvek mogu da kontaktiraju sa nastavnicima putem mejla ili telefona. Na taj način - bez ustezanja i straha, učenici imaju potpunu slobodu da se konsultuju sa nastavnicima u vezi sa dodatnom literaturom ili nekim nedoumicama koje imaju u vezi sa gradivom.

 

 

Nastavnici jezika

milica kovacevic 

Milica Garović 

Nastavnica engleskog jezika

 

Dragana Stamenkov 

Dragana Stamenkov Ilijić

Nastavnica srpskog jezika i književnosti

 

svetlana gradinac 

Svetlana Gradinac

Nastavnica srpskog jezika i književnosti

 

svetlana gradinac 

Vera Rašajski Gavrilov

Nastavnica nemačkog jezika i književnosti

Nastavnici stručnih predmeta

bojana sataric 

Bojana Satarić

Nastavnica informatičkih predmeta

 

nela rankovic 

Nela Ranković

Nastavnica ekonomskih predmeta

 

natasa kurilic 

Nataša Kurilić-Đurić

Nastavnica ekonomskih predmeta

 

tamara djikanovic 

Tamara Đikanović

Nastavnica pravnih predmeta

 

milos tucovic 

Dr Miloš Tucović

Nastavnik turističkih predmeta

 

nevena 

Nevena Sarić Pavlović

Nastavnica pravnih predmeta

 

djordje mandic 

Đorđe Mandić

Nastavnik turističkih predmeta

Nastavnici opšteobrazovnih predmeta

mladenka obucina 

Mladenka Obućina

psiholog

 

jelena jaksic 

Jelena Jakšić

Nastavnica istorije

 

ljiljana panjkovic 

Ljiljana Panjković

Nastavnica sociologije i građanskog vaspitanja

 

goran 

Goran Savić

Nastavnik geografije

 

milos kosovac 

Miloš Kosovac

Nastavnik istorije umetnosti i likovne kulture

 

avatar z 

Aleksandra Tanović

Nastavnica hemije i komercijalnog poznavanja robe

 

boban culajevic 

Marija Leovac Trpković

Nastavnica fizike

 

boban culajevic 

Boban Ćulajević

Nastavnik logike i filozofije

 

Maja 

Maja Milosavljević

Nastavnica biologije

 

aleksandra zirojevic 

Aleksandra Zirojević

Nastavnica verske nastave

 

jelena-ilic 

Jelena Ilić

Nastavnica matematike

Nastavnici stručnih predmeta IT smera

Pogledajte više:

Podeli
Pozovite nas!