• Vesti

VIDEO: Tri blogerke i konobar

tri blogerke i konobar

Iliti o preteranoj upotrebi anglicizama

U okviru časova kulture jezičkog izražavanja bavili smo se preteranom upotrebom anglicizama i slengom mladih. Da bismo se sa tim tako aktuelnim probleom pozabavili na pravi način, dogovorili smo se da sačinimo dramsku minijaturu u kojoj će savaki učenik 1/3 odeljenja imati ulogu.

Opširnije

Svetski dan voda na EPA način

Modul čas voda

Svetski dan voda se obeležava svake godine 22. marta. Taj dan je usvojen rezolucijom UN-a u decembru 1992. godine. Već od 1993. godine ovaj dan je počeo da se obeležava i vremenom značaj ovog dana je počeo da raste.

Opširnije

Bojana Satarić – volonter-saradnik na portalu „Moja škola“

 

RTS casovi


Naša profesorka informatičke grupe predmeta, Bojana Satarić, bila je angažovana kao volonter-saradnik na kreiranju interaktivnih digitalnih otvorenih obrazovnih resursa u okviru portala Ministarstva prosvete, nauke i tehnloškog razvoja „Moja škola“ u periodu od marta do maja 2020. godine, tokom trajanja vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa Covid 19.

Opširnije

Pozovite nas!