• O školi
  • Pozdravna reč

 

mirkosaric

U obrazovanju sam neprekidno od 1975. godine i sva iskustva koja sam stekao u nastavi i rukovođenju ugrađujem u rad škole.
Nastavnicima, stručnim saradnicima i meni cilj je da iz naše škole izlaze učenici koji poseduju stvarno znanje i sposobnosti. U radu sa našim učenicama otkrivamo i sva druga lepa i korisna interesovanja, to negujemo i unapređujemo i takva njihova interesovanja podstičemo i podržavamo.
Posebno nam je važna saradnja sa roditeljima. Ne zadovoljavamo se samo jednosmernom komunikacijom posredstvom elektronskog dnevnika. Direktna, otvorena i sadržajna komunikacija koju uspostavljamo i na kojoj insistiramo omogućava da sve probleme u postizanju rezultata i ponašanju učenika uočavamo na vreme i zajednički rešavamo.
Vreme i okolnosti u kojima naša deca odrastaju su puna iskušenja i izazova, zato smatramo da na vaspitanju za prave vrednosti i zdrav život, roditelji i škola treba da zajedno promišljeno i koordinirano deluju.
Naš cilj je da po završetku školovanja u našoj školi u nove uspehe idu učenici koji imaju dovoljno znanja i veština ali koji vole i cene svoje roditelje, drugove i drugarice, zemlju u kojoj žive i koji imaju odlučnost i znanje za nove situacije i nove okolnosti koje ih očekuju u daljem životu.

predsednik Upravnog odbora
Mirko Sarić

Podeli
Pozovite nas!