• O školi
 • Organi škole

Organi škole

strucna veca

 • Svaki školski predmet zahteva osnovnu literaturu po kojoj se izvodi plan i program predviđen za školsku godinu, ali naša stručna veća aktivno rade i na obezbeđivanju pomoćne literature.
 • Primena IK tehnologije u nastavi je nešto što se od samih početaka vreme praktikuje u našoj školi. Moderno doba zahteva moderne načine rada, a mi ne kaskamo za tim! O tome govore i Konferencije o primeni IKT u nastavi, koje smo organizovali dve godine zaredom!
 • Na svakom sastanku Stručnih veća se aktivno raspravlja i razmatraju se načini za poboljšanje rada na časovima i uvođenje inovacija(tematska nastava, projektna nastava, primena online kvizova za ocenjivanje, Roleplaying).
 • Nastavnici u okviru veća imaju stručna predavanja (ugledne i ogledne časove, predstavljanje seminara).
 • Na Stručnim većima se konstantno razmatraju kriterijumi razvojnog ocenjivanja učenika.
 • Stručna veća se bave organizacijom dopunske i dodatne nastave u cilju pomaganja učenicama u razumevanja nastavnog programa.
 • Biranje tema za maturski rad, kao i ispitnih pitanja iz izbornih predmeta, zadaci su Stručnih veća.
 • Na stručnim većima se biraju programski sadržaji za realizaciju programa ličnog i socijalnog razvoja učenika, kao i program prevencije.
 • Sva stručna veća učestvuju i u pripremama ekskurzija.
 • Članovi Stručnih veća učestvuju na seminarima koje organizuje Ministarstvo prosvete, kao i u radu stručnih društava i udruženja.
 • Stručna veća organizuju posete značajnim ustanovama nauke i kulture, obeležavaju značajne datume i događaje, ali i mnoge vannastavne aktivnosti.

 

 
 
 
 

STRUČNI AKTIVI I TIMOVI 

 timovi i aktivi

Stručni aktiv za razvoj školskog programa

Stručni aktiv za razvojno planiranje

Stručni aktiv odeljenskih starešina

Tim za samovrednovanje

Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije

Tim za IKT 

 
 
 
 
 
 
Podeli
Pozovite nas!