• Vanredno školovanje

Vanredno školovanje

vanredno

 

Ako imate diplomu bilo koje srednje škole/gimnazije u četvorogodišnjem trajanju i želite da promenite zanimanje, to možete obaviti putem prekvalifikacije, odnosno polaganjem razlike predmeta za obrazovni profil koji želite da završite.

Ako imate završenu srednju školu u trogodišnjem trajanju, putem dokvalifikacije možete steći viši stepen stručne spreme i diplomu jednog od četvororgodišnjih obrazovnih profila.

Ukoliko nemate završenu srednju školu a imate više od  17 godina i niste u mogućnosti da redovno pohađate nastavu, u statusu vanrednog učenika možete da steknete diplomu  srednje škole.

Škola vam nudi sledeće OBRAZOVNE PROFILE:

  • Pravni tehničar
  • Ekonomski tehničar
  • Turistički tehničar
  • Finansijski tehničar
  • Carinski tehničar

 

ISPITNI ROKOVI

Polaganje ispita za vanredne učenike organizovano je u 5 ispitnih rokova: oktobarski, januarsko-februarski, aprilski, junski i  avgustovski. Vanredni učenik može polagati najviše 5 ispita u jednom ispitnom roku.

 

KONSULTACIJE

Da bi lakše i uspešnije savladali gradivo predmeta, vanredni učenici mogu obavljati konsultacije sa predmetnim nastavnicima u terminima o kojima će biti obavešteni.

 

POTREBNA DOKUMENTA:

  • svedočanstvo o predhodno završenim razredima
  • diploma o završenoj srednjoj školi (za učenike koji žele da se upišu na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju)
  • izvod iz Matične knjige rođenih (i izvod iz Matične knjige venčanih)
  • lekarsko uverenje
Podeli
Pozovite nas!